Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Výchovný koncert - pondelok 10.1.2011

Žiaci Súkromnej umeleckej školy z Nitry pripravili pre žiakov Hotelovej akadémie a SPŠP jazzový koncert.