Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Vyhodnocovacia porada - streda 6.7.2011

Vedenie školy zhodnotilo uplynulý školský rok a za jednotlivé predmetové komisie (PK) ich predsedovia priblížili činnosť PK počas roka a vyzvihli úspešných žiakov, ktorí reprezentovali školu v rôznych súťažiach, SOČ alebo olympíádach. Kolektív zamestnancov sa rozlúčil s dlhoročnými spolupracovníkmi, ktorí odchádzajú do dôchodku.

Mgr. Kataríne Bilicovej a Jozefovi Ivančíkovi za všetko ďakujeme a želáme im ešte veľa tvorivosti a vitality.