Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Rozvíjanie spolupráce s partnerskými školami prispieva k sledovaniu najnovších trendov cestovného ruchu v zahraničí. Škola udržuje dobré vzťahy s mnohými asociáciami, zväzmi, spoločnosťami, inštitúciami a ďalšími subjektmi, ktoré dopomáhajú k vykonávaniu kvalifikovanej odbornej praxe žiakov.

Patrí sem:
 • Business hotel Astrum Laus**** Levice (spolupráca pri organizovaní gastronomických súťaží)
 • Slovenská barmanská asociácia
 • Asociácia someliérov SR
 • Slovensko-švajčiarsky inštitút pre ďalšie vzdelávanie v cestovnom ruchu
 • Slovenský zväz kuchárov a cukrárov
 • Zväz hotelov a reštaurácií SR
 • Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska
 • Slovensko-francúzska spoločnosť JHOLE s.r.o. Brezno
 • Ugostiteljsko - turistická škola, Osijek, Chorvátsko
 • Stredná odborná škola Krúdy Gyula Szakkózépiskola Siófok, Maďarsko
 • Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela (EF UBM) v Banskej Bystrici - Katedra CR a spoločenského stravovania
 • Spoločnosť Tecoma Travel, s.r.o.
 • Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave
 • Spojená škola v Bazeilles, v partnerskom regióne v Champagne - Ardenne