Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Možnosť využitia voľného času je každoročne zabezpečená činnosťou rôznych krúžkov. Každý žiak môže navštevovať viaceré záujmové aktivity v rôznych vzdelávacích inštitúciách tak ako doteraz, poukaz však môže poskytnúť iba jednej škole alebo školskému zariadeniu podľa vlastného výberu.

folklórny krúžok Venček 2010 Venček 2011

V školskom roku 2016/2017 boli schválené pre žiakov krúžky s týmto zameraním:

ďalšie vzdelávanie:
 • Projekty v SOČ - 5. ročník (Ing. Mária Červeňanská)
 • Matematický pomocník (Mgr. Zuzana Mrkvicová)
 • Internetový krúžok (Ing. Mikovčík Martin)
 • Účtujeme v Omege (Ing. Anna Škandíková)
 • Účtujem (Ing. Janka Kalincová)
 • Zaujímavosti a trendy v SOČ (Ing. Zdenka Hamadová)
 • GEO olympiáda (Ing. Zdenka Hamadová)
príprava na maturitu:
 • SJL pre maturantov (Mgr. Marína Babjaková, PhD.)
 • Maturujem z účtovníctva (Ing. Barbara Ligačová)
 • Maturita bez stresu (Mgr. Erika Salayová)
 • Hravá maturita (Mgr. Alena Moravcová)
 • Programovanie pre maturantov (Mgr. Eva Lukácsová)
voľnočasové zameranie:
 • Cykloturistika (Ing. Anton Ľahučký)
 • rancúzske divadlo (Aubert Letitia)
 • Fotografický krúžok (Mgr. Michal Bilic)
 • Kondičná príprava pre všetkých (Mgr. Michal Tóth)
 • Mažoretky (Alžbeta Martišková, Mária Schoberová)
 • Moderná gastronómia (Mgr. Anna Pivarčiová)
 • Plávanie, stolný tenis, loptové hry (Mgr. Mária Hečková)
 • Power joga (Mgr. Anna Báreková)
 • Stolnotenisový krúžok pre 1. a 4. ročník (RNDr. Miroslav Galvánek)
 • Školský časopis S3GA (PhDr. Jana Šimková, PaedDr. Ivan Rajtár)
 • Tanečný pre 1. ročník (Ing. Tomáš Surovec, Mgr. Juraj Ilečko)
 • Tenisový krúžok (RNDr. Miroslav Galvánek)
 • Umenie hrou (Mgr. Katarína Kuková PhD.)
 • Varíme s radosťou (PaedDr. Dana Neirurerová)
 • Volejbal - prípravka (Mgr. Eva Stümpelová)