Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Možnosť využitia voľného času je každoročne zabezpečená činnosťou rôznych krúžkov. Každý žiak môže navštevovať viaceré záujmové aktivity v rôznych vzdelávacích inštitúciách tak ako doteraz, poukaz však môže poskytnúť iba jednej škole alebo školskému zariadeniu podľa vlastného výberu.

folklórny krúžok Venček 2015 Venček 2017

V školskom roku 2018/2019 boli schválené pre žiakov krúžky s týmto zameraním:

ďalšie vzdelávanie:
 • Zaujímavosti a trendy v SOČ (Ing. Zdenka Hamadová)
 • Mladý manažér - 5. ročník (Ing. Mária Červeňanská)
 • Matematický pomocník (Mgr. Zuzana Mrkvicová)
 • Internetový krúžok (Ing. Mikovčík Martin)
 • Interesantná informatika (Ing. Erika Pixiades)
 • Deutsch ist easy (PaedDr. Marta Ondrušová)
príprava na maturitu:
 • Hravá maturita (Mgr. Alena Moravcová)
 • Maturujem z účtovníctva (Ing. Barbara Ligačová)
 • Účtujem (Ing. Janka Kalincová)
 • Maturita bez stresu (Mgr. Erika Salayová)
 • Programovanie pre maturantov (Mgr. Eva Lukácsová)
 • SJ pre maturantov (Mgr. Marína Babjaková, PhD.)
voľnočasové zameranie:
 • Cykloturistika (Ing. Anton Ľahučký)
 • Hudobný krúžok - školská kapela (Mgr. Michal Bilic, PhD.)
 • Časopis Nová vlna (Mgr. Michal Bilic, PhD.)
 • Mažoretky (Mária Schoberová, Nikol Užovičová)
 • Moderná gastronómia (PaedDr. Dana Neirurerová)
 • Moderná gastronómia (Mgr. Anna Pivarčiová)
 • Plávanie, stolný tenis, športové hry (Mgr. Mária Hečková)
 • Školský časopis S3GA (PhDr. Jana Šimková, PaedDr. Ivan Rajtár)
 • Tanečný pre 1. ročník a kvintu (Ing. Tomáš Surovec, Mgr. Juraj Ilečko)
 • Športové hry (Mgr. Eva Stümpelová)