Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Možnosť využitia voľného času je každoročne zabezpečená činnosťou rôznych krúžkov. Každý žiak môže navštevovať viaceré záujmové aktivity v rôznych vzdelávacích inštitúciách tak ako doteraz, poukaz však môže poskytnúť iba jednej škole alebo školskému zariadeniu podľa vlastného výberu.

folklórny krúžok Venček 2015 Venček 2017

V školskom roku 2019/2020 boli schválené pre žiakov krúžky s týmto zameraním:

ďalšie vzdelávanie:
 • Zaujímavosti a trendy v SOČ (Ing. Zdenka Hamadová)
 • Manažérska komunikácia - pre V. ročník (Ing. Mária Červeňanská)
 • Zaujímavá informatika (Mgr. Erika Pixiades)
 • Mein Praktikum - pre IV. roč. HA (PaedDr. Zita Šubová)
 • Deutsch ist easy - pre IV. roč. HA (PaedDr. Marta Ondrušová)
príprava na maturitu:
 • Maturita hrou (Mgr. Alena Moravcová)
 • Maturita bez stresu (Mgr. Erika Salayová)
 • Príprava na maturitu zo SJ (Mgr. Marína Babjaková, PhD.)
 • Maturujem z účtovníctva (Ing. Barbara Ligačová)
 • Účtujem - pre IV. a V. roč. HA (Ing. Janka Kalincová)
 • Programovanie pre maturantov (Mgr. Eva Lukácsová)
 • Maturita z ANJ (PaedDr. Marta Dobiášová)
voľnočasové zameranie:
 • Tanečný - pre I. roč. a kvintu (Ing. Tomáš Surovec, Mgr. Juraj Ilečko)
 • Cykloturistika (Ing. Anton Ľahučký)
 • Hudobný krúžok - školská kapela (Mgr. Michal Bilic, PhD.)
 • Školský časopis S3GA (PhDr. Jana Šimková, PaedDr. Ivan Rajtár)
 • Časopis Nová vlna (Mgr. Michal Bilic, PhD.)
 • Mažoretky (Mária Schoberová)
 • Plávanie, stolný tenis (Mgr. Mária Hečková)
 • Športové hry (Mgr. Eva Stümpelová)