Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Prípravný kurz pre žiakov Spojenej školy prijatých do I. ročníka

Pre organizačné zložky: Stredná priemyselná škola potravinárska, Hotelová akadémia, Gymnázium, Stredná športová škola usporadúva PRÍPRAVNÝ KURZ zo slovenského jazyka, z 1. cudzieho jazyka a z matematiky PRE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA.

Koná sa v termíne od 20. do 23. augusta 2019 v počte 24 vyučovacích hodín (6 hodín denne). Pre účastníkov kurzu bude zabezpečený obed, pre žiakov ubytovaných na školskom internáte celodenné stravovanie (raňajky, obed, večera).

Prípravný kurz pre prijatých žiakov do 1. ročníka stojí 20 € (4 dni kurzu, vrátane obeda). Ak bude žiak ubytovaný na školskom internáte (ŠI), výška poplatku za kurz je 30 € (4 dni kurzu, ubytovanie, celodenná strava). V prípade záujmu je potrebné najneskôr do 28. júna 2019 na sekretariáte riaditeľa školy (prízemie, číslo dverí 29) v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:00 hod. uhradiť sumu kurzu, uviesť meno a priezvisko žiaka, dátum narodenia a organizačnú zložku, na ktorú je prijatý (SPŠP, HA, G, SŠŠ).

Poznámka: Žiaci, ktorí majú trvalé bydlisko mimo okresu Nitra, môžu uhradiť uvedenú sumu aj v prvý deň konania prípravného kurzu, avšak do 28. júna 2019 musia elektronicky (skola@spsnr.edu.sk) alebo na telefónnom čísle 037/6533885 potvrdiť svoju účasť (resp. požiadať o ubytovanie). Ubytovať sa je možné od pondelka 19.8.2019 (prosíme uviesť pri nahlásení účasti na kurze!).