Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Obhajoba PČOZ MS, pondelok 26.4. - 29.4.2010

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky (PČOZ MS) sa konala v dňoch 7.4. (streda) až 9.4.2010, žiaci mali 6 hodín na vypracovanie komplexného príkladu z predmetov účtovníctvo a informatika.

Na obhajobe predstavili piataci maturitnej komisii spoločenské podujatie, ktoré vrámci maturity manažovali a obhájili nielen odborné vedomosti zo spomínaných predmetov, ale aj ich praktické uplatnenie z predmetu hotelový a gastronomický manažment.