Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Ústna forma internej časti maturitných skúšok, pondelok 16.5. - 20.5.2011

Po akademickom týždni maturanti absolvovali podľa presného rozpisu ústnu časť maturitnej skúšky z povinných aj voliteľných predmetov.