Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Ústna forma internej časti maturitných skúšok,
pondelok 20.5. - 24.5.2013

Po akademickom týždni v riadnom termíne maturanti absolvovali podľa presného rozpisu ústnu časť maturitnej skúšky z povinných a voliteľných predmetov.