Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Mikuláš - pondelok 7.12.2009

Mikuláš, anjel a čert sa postarali o predvianočnú atmosféru nielen na vyučovaní, ale aj na školskom internáte. Nesmela chýbať ani tradičná výzdoba stromčeka vo vestibule Spojenej školy.