Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Mikuláš - štvrtok 6.12.2012

Mikuláš, anjeli a čerti sa postarali o atmosféru na školskom internáte.