Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Ročníková práca I.C - streda 6.6.2012

Práca žiakov začala po oficiálnom otvorení o 7.30 h a trvala 5 hodín. Žiaci boli usmerňovaní a hodnotení vyučujúcimi predmetov TEO (teória obsluhy) a TPP (technológia prípravy pokrmov), čo bolo zahrnuté do komplexného hodnotenia odbornej prípravy žiakov za I. ročník.
Podávanie obeda v spoločenskej hale bolo od 12:30 do 14:30 a hosťami boli príbuzní žiakov, ktorí ich mohli vidieť v praxi pri obsluhe. Žiaci museli dodržať naučené gastronomické pravidlá, rešpektovať zásady zdravej výživy, pripraviť menu lístok, ale aj pripraviť inventár a uplatniť zásady jednoduchej obsluhy.