Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Ročníková práca I.B - streda 5.6.2013

Ročníková práca prvákov je preverením ich doterajších zručností a naučených vedomostí premietnutých do praxe. Pod vedením odborných profesorov predmetov Technológia prípravy pokrmov a Teória obsluhy pripravujú a servírujú slávnostné obedové menu svojim príbuzným.