Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Ročníková práca I.A - streda 6.6.2018

Slávnostný obed pre rodičov je ročníkovou prácou prvákov Hotelovej akadémie. Preveril ich nadobudnuté zručnosti a vedomosti. Pod vedením vyučujúcich odborných predmetov Technológie prípravy pokrmov a Teórie obsluhy pripravili a servírovali slávnostné obedové menu svojim príbuzným.