Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Ročníková práca I.A - 10.6.2008 (streda)

Práca žiakov začala po oficiálnom otvorení o 7.30 h a trvala 5 hodín. Žiaci boli usmerňovaní a nakoniec aj hodnotení vyučujúcimi predmetov TEO (teória obsluhy) a TPP (technológia prípravy pokrmov), čo bolo zahrnuté do komplexného hodnotenia odbornej prípravy žiakov za 1. ročník.
Podávanie obeda bolo od 12.30 do 14.30 h a hosťami boli rodičia žiakov, ktorí mohli svoje deti vidieť v praxi pri obsluhe. Žiaci museli dodržať naučené gastronomické pravidlá, rešpektovať zásady zdravej výživy, pripraviť menu lístok, ale aj pripraviť inventár a uplatniť zásady jednoduchej obsluhy.