Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Ročníková práca IV.A - pondelok 31.5.2010

Žiaci prezentovali svoju prácu na zadanú tému pred komisiou, čím preukázali vedomosti z ekonomiky, informatiky a hotelového a gastronomického manažmentu.