Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Ročníková práca IV.A - piatok 9.5.2014

Žiaci prezentovali ročníkovú prácu na vybranú tému z Gastronomického manažmentu a pred komisiou preukázali vedomosti nielen z predmetu Gastronomický manažment, ale aj z Ekonomiky, Aplikovanej informatiky, Techniky obsluhy a Technológie prípravy pokrmov.