Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Pre kvalifikované vykonávanie povolania a dobré uplatnenie sa žiaci zúčastňujú odborného výcviku. Počas školského roka žiaci pravidelne praxujú na škole:

 • v školskej jedálni - obsluha, prevádzka jedálne
  alebo v oblasti technológie prípravy pokrmov - varenie,
 • na školskej recepcií,
 • v školskej hale - prípravné práce na spoločenské podujatia,
 • v mliečnom bare - výrobné a odbytové stredisko,
 • v školskom bufete,
 • v cukrárenskej prevádzke - výroba zákuskov,
 • v studenej kuchyni - príprava obložených chlebíkov a bagiet.

Ďalší súvislý odborný výcvik v rozsahu 5 týždňov počas školského roka a 3 týždne počas letných prázdnin je vykonávaný na Slovensku vo vybraných hotelových a reštauračných zariadeniach alebo v zahraničí.

V zahraničí je miestom výcviku žiakov:

 • Švajčiarsko, v spolupráci so Slovensko-švajčiarskym
  inštitútom pre ďalšie vzdelanie v cestovnom ruchu,
 • Cyprus,
 • Maďarsko,
 • Chorvátsko,
 • Taliansko,
 • Francúzsko,
 • Nemecko,
 • Rakúsko,
 • Česká republika.

V rámci odborného výcviku študenti spolu s učiteľmi odborných predmetov zabezpečujú na pôde školy alebo aj mimo nej tieto gastronomické podujatia:

 • recepcie,
 • stretávky,
 • plesy,
 • stužkové slávnosti,
 • promócie,
 • svadby,
 • karnevaly,
 • konferencie.
 • Žiaci HA podľa aktuálnych platných noriem pripravení na spoločenské podujatie:

  kuchári someliér, kuchár a čašník servírka a čašník