Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Školský rok 2018/2019:

Školské vyučovanie:

Školský rok sa začína 1.9.2018 a končí 31.8.2019.
Vyučovanie v prvom polroku sa začína 3.9.2018 (pondelok) slávnostným otvorením o 9:00 v spoločenskej hale a končí 31.1.2019 (štvrtok).
Vyučovanie v druhom polroku sa začína 4.2.2019 (pondelok) a končí sa 28.6.2019 (piatok).

Školské prázdniny a voľné dni:

Jesenné prázdniny sa začínajú v stredu 31.10.2018 a končia v piatok 2.11.2018, vyučovanie sa začína vo pondelok 5.11.2018.
Vianočné prázdniny sa začínajú v nedeľu 23.12.2018 a končia sa v pondelok 7.1.2019, vyučovanie sa začína v utorok 8.1.2019.
Polročné prázdniny sú v piatok 1.2.2019. Vyučovanie pokračuje v pondelok 4.2.2019.
Jarné prázdniny trvajú týždeň, ich termín na území Nitrianskeho, Bratislavského a Trnavského kraja je od 25.2. do 1.3.2019. Vyučovanie pokračuje v pondelok 4.3.2019.
Veľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 18.4.2019 a končia sa v utorok 23.4.2019, vyučovanie sa začína v stredu 24.4.2019.
Letné prázdniny sa začínajú v pondelok 1.7.2019 a končia sa 31.8.2019. Začiatok vyučovania po prázdninách je v pondelok 2.9.2019

Prijímacie pohovory:
sa uskutočnia v dvoch termínoch v máji 2019

Maturitné skúšky:

Mimoriadne skúšobné obdobie za školský rok 2017/2018:
- opravný termín EČ MS a PF IČ MS pre školský rok 2016/2017
je v termíne (utorok) 4. - 6.9.2018.
- praktická forma internej časti maturitnej skúšky (PF IČ MS)
je vo štvrtok 20.9.2018.

Riadne skúšobné obdobie za školský rok 2018/2019
externá časť maturitnej skúšky (EČ MS) a písomná forma internej časti (PF IČ MS) budú:
- slovenský jazyk a literatúra - 12.3.2019 (utorok)
- anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky, taliansky jazyk - 13.3.2019
- matematika - 14.3.2019
Náhradný termín EČ MS a PF IČ MS je v utorok 9. - 12.4.2019
Praktická časť odbornej zložky (PČ OZ MS) - akcia
sa uskutoční v mesiacoch marec a apríl 2019.
Ústna forma internej časti (UF IČ MS) je 20. - 24.5.2019
Opravný termín PF IČ MS pre školský rok 2018/2019 bude 3.– 6.9.2019

Klasifikačné porady:

za prvý polrok: 29.1.2019 (utorok)
za druhý polrok: maturitné ročníky SŠ 7.5.2019 (utorok)
druhé až štvrté ročníky HA: 12.6.2019 (streda)
prvý ročník HA: 26.6.2019 (streda)

Nástup žiakov na odbornú prax bude (pondelok) od 17. - 28.6.2019,
vyučovanie v druhom až štvrtom ročníku sa končí 14.6.2019 (piatok).

Vydávanie vysvedčení:

Vysvedčenie za prvý polrok sa nevydáva,
žiakom sa 31.1.2019 (štvrtok) vydajú výpisy z katalógu.
Okrem maturantov sa za druhý polrok vydáva vysvedčenie
všetkým ročníkom 28.6.2019 (piatok).

Vianočná akadémia:
Spojená pre HA a SPŠP po imatrikuláciach 20.12.2018 (štvrtok).
Pre ŠG 19.12.2018 (streda).

Divadelné predstavenie HA, SPŠP, ŠG:
marec 2019