Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Školský rok 2020/2021:

Školské vyučovanie:

Školský rok sa začína 1.9.2020 a končí 31.8.2021.
Vyučovanie v prvom polroku sa začína 2.9.2020 (streda) slávnostným otvorením o 9:00 v spoločenskej hale a končí 29.1.2021 (piatok).
Vyučovanie v druhom polroku sa začína 2.2.2021 (utorok) a končí sa 30.6.2021 (streda).

Školské prázdniny a voľné dni:

Jesenné prázdniny sa začínajú v štvrtok 29.10.2020 a končia vo piatok 30.10.2021, vyučovanie sa začína v utorok 2.11.2020.
Vianočné prázdniny sa začínajú v pondelok 23.12.2020 a končia sa v štvrtok 7.1.2021, vyučovanie sa začína v piatok 8.1.2021.
Polročné prázdniny sú v pondelok 1.2.2021. Vyučovanie pokračuje v utorok 2.2.2021.
Jarné prázdniny trvajú týždeň, ich termín na území Nitrianskeho, Bratislavského a Trnavského kraja je od pondelka 1.3. do 5.3.2021. Vyučovanie pokračuje v pondelok 8.3.2021.
Veľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 1.4.2021 a končia sa v utorok 6.4.2021, vyučovanie sa začína v stredu 7.4.2021.
Letné prázdniny sa začínajú v stredu 1.7.2021 a končia sa v utorok 31.8.2021. Začiatok vyučovania po prázdninách je vo štvrtok 2.9.2021

Prijímacie pohovory:
sa uskutočnia v dvoch termínoch v máji 2021

Maturitné skúšky:

Mimoriadne skúšobné obdobie za školský rok 2019/2020:
- opravný termín písomných maturít (EČ MS a PF IČ MS)
je v utorok 3. - 8.9.2020.

Riadne skúšobné obdobie za školský rok 2020/2021
externá časť maturitnej skúšky (EČ MS) a písomná forma internej časti (PF IČ MS):
- slovenský jazyk a literatúra - 16.3.2021 (utorok)
- anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky, taliansky jazyk - 17.3.2021
- matematika - 18.3.2021
Náhradný termín EČ MS a PF IČ MS je v štvrtok 8.4. - 13.4.2021
Praktická časť odbornej zložky (PČ OZ MS) - podujatia
sa uskutočnia v mesiacoch marec a apríl 2021.
Akademický týždeň je od pondelka 10. - 14.5.2021
Ústna forma internej časti (ÚF IČ MS) je od pondelka 17. - 21.5.2021
Opravný termín PF IČ MS pre školský rok 2020/2021 bude vo štvrtok 3. – 8.9.2021

Klasifikačné porady:

za prvý polrok: 26.1.2021 (utorok)
za druhý polrok: pre maturitné ročníky 6.5.2021 (štvrtok)
pre druhý až štvrtý ročník HA: 15.6.2021 (utorok)
pre prvý ročník HA: 25.6.2021 (piatok)

Nástup žiakov na odbornú prax bude od stredy 17. - 29.6.2021,
vyučovanie v druhom až štvrtom ročníku sa končí 16.6.2021 (streda).

Vydávanie vysvedčení:

Vysvedčenie za prvý polrok sa nevydáva,
žiakom sa 29.1.2021 (piatok) vydajú výpisy z katalógu.
Okrem maturantov sa za druhý polrok vydáva vysvedčenie
všetkým ročníkom 30.6.2021 (streda).

Vianočná akadémia:
Spojená pre SŠŠ a Gymnázium po imatrikuláciach 21.12.2020 (pondelok).
Spojená pre HA a SPŠP po imatrikuláciach 22.12.2020 (utorok).

Divadelné predstavenie HA, SPŠP, ŠG:
marec 2021