Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Školský rok 2016/2017:

Školské vyučovanie:
Školský rok sa začína 1.9.2016 a končí 31.8.2017.
Vyučovanie v prvom polroku sa začína 5.9.2016 (pondelok) slávnostným otvorením o 9:00 v spoločenskej hale a končí 31.1.2017 (utorok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 6.9.2016 (utorok).
Vyučovanie v druhom polroku sa začína 1.2.2016 (streda) a končí sa 30.6.2017 (piatok).

Školské prázdniny a voľné dni:
Jesenné prázdniny sa začínajú vo piatok 28.10.2016 a končia v pondelok 31.10.2016, vyučovanie sa začína v stredu 2.11.2016.
Vianočné prázdniny sa začínajú v piatok 23.12.2016 a končia sa vo štvrtok 5.1.2017, vyučovanie sa začína v pondelok 9.1.2017.
Polročné prázdniny sú v piatok 3.2.2017. Vyučovanie pokračuje v pondelok 6.2.2017.
Jarné prázdniny trvajú týždeň, ich termín na území Nitrianskeho, Bratislavského a Trnavského kraja je od 20.2. do 24.2.2017. Vyučovanie pokračuje v pondelok 27.2.2017.
Veľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 13.4.2017 a končia sa v utorok 18.4.2017, vyučovanie sa začína v stredu 19.4.2017.
Letné prázdniny sa začínajú v pondelok 3.7.2017 a končia sa 31.8.2017. Začiatok vyučovania po prázdninách je v pondelok 4.9.2017

Prijímacie pohovory:
sa uskutočnia v dvoch termínoch v máji 2017

Maturitné skúšky:
Mimoriadne skúšobné obdobie za školský rok 2015/2016:
- praktická forma internej časti maturitnej skúšky (PF IČ MS)
je v termíne 6. - 8.9.2016.
- ústna forma (ÚF IČ MS) je v termíne 6. - 9.9.2016.
Riadne skúšobné obdobie za školský rok 2016/2017
externá časť maturitnej skúšky (EČ MS) a písomná forma internej časti (PF IČ MS) budú:
- slovenský jazyk a literatúra - 14.3.2017 (utorok)
- anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky, taliansky jazyk - 15.3.2017
- matematika - 16.3.2017
Náhradný termín EČ MS a PF IČ MS je v utorok 4. - 7.4.2017
Praktická časť odbornej zložky (PČ OZ MS) - akcia
sa uskutoční v mesiacoch marec a apríl 2017.
Ústna forma internej časti (UF IČ MS) je 22.5. - 26.5.2017
Opravný termín PF IČ MS pre školský rok 2016/2017 bude 5.– 8.9.2017

Klasifikačné porady:
za prvý polrok: 26.1.2017 (štvrtok)
za druhý polrok: maturitné ročníky SŠ 11.5.2017 (štvrtok)
druhé až štvrté ročníky HA: 15.6.2017 (štvrtok)
prvý ročník HA: 27.6.2017 (utorok)

Nástup žiakov na odbornú prax bude (pondelok) od 19. - 30.6.2017,
vyučovanie v druhom až štvrtom ročníku sa končí 16.6.2017 (štvrtok).

Vydávanie vysvedčení:
Vysvedčenie za prvý polrok sa nevydáva,
žiakom sa 31.1.2017 (utorok) vydajú výpisy z katalógu.
Okrem maturantov sa za druhý polrok vydáva vysvedčenie
všetkým ročníkom 30.6.2017 (piatok).

Vianočná akadémia:
Spojená pre HA a SPŠP po imatrikuláciach 21.12.2016 (streda).
Pre ŠG 20.12.2016 (utorok).

Divadelné predstavenie HA, SPŠP, ŠG:
marec 2017