Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Školský rok 2019/2020:

Školské vyučovanie:

Školský rok sa začína 2.9.2019 a končí 31.8.2020.
Vyučovanie v prvom polroku sa začína 2.9.2019 (pondelok) slávnostným otvorením o 9:00 v spoločenskej hale a končí 31.1.2020 (piatok).
Vyučovanie v druhom polroku sa začína 4.2.2020 (utorok) a končí sa 30.6.2020.

Školské prázdniny a voľné dni:

Jesenné prázdniny sa začínajú v stredu 30.10.2019 a končia vo štvrtok 31.10.2019, vyučovanie sa začína v pondelok 4.11.2019.
Vianočné prázdniny sa začínajú v pondelok 23.12.2019 a končia sa v utorok 7.1.2020, vyučovanie sa začína v stredu 8.1.2020.
Polročné prázdniny sú v pondelok 3.2.2020. Vyučovanie pokračuje v utorok 4.2.2020.
Jarné prázdniny trvajú týždeň, ich termín na území Nitrianskeho, Bratislavského a Trnavského kraja je od pondelka 17.2. do 21.2.2020. Vyučovanie pokračuje v pondelok 24.2.2020.
Veľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 9.4.2020 a končia sa v utorok 14.4.2020, vyučovanie sa začína v stredu 15.4.2020.
Letné prázdniny sa začínajú v stredu 1.7.2020 a končia sa v pondelok 31.8.2020. Začiatok vyučovania po prázdninách je v stredu 2.9.2020

Prijímacie pohovory:
sa uskutočnia v dvoch termínoch v máji 2020

Maturitné skúšky:

Mimoriadne skúšobné obdobie za školský rok 2018/2019:
- opravný termín písomných maturít (EČ MS a PF IČ MS)
je v utorok 3. - 5.9.2019.
- opravný termín súvisleho maturitného príkladu (PČOZ MS)
je v utorok 10.9.2019.
- opravný termín ústnej formy (ÚFIČ MS)
je v utorok 10. - 11.9.2019

Riadne skúšobné obdobie za školský rok 2019/2020
externá časť maturitnej skúšky (EČ MS) a písomná forma internej časti (PF IČ MS):
- slovenský jazyk a literatúra - 17.3.2020 (utorok)
- anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky, taliansky jazyk - 18.3.2020
- matematika - 19.3.2020
Náhradný termín EČ MS a PF IČ MS je v utorok 31.3. - 3.4.2020
Praktická časť odbornej zložky (PČ OZ MS) - podujatia
sa uskutočnia v mesiacoch marec a apríl 2020.
Akademický týždeň je od pondelka 11. - 15.5.2020
Ústna forma internej časti (ÚF IČ MS) je od pondelka 18. - 22.5.2020
Opravný termín PF IČ MS pre školský rok 2019/2020 bude vo štvrtok 3. – 8.9.2020

Klasifikačné porady:

za prvý polrok: 29.1.2020 (streda)
za druhý polrok: pre maturitné ročníky 5.5.2020 (utorok)
pre druhý až štvrtý ročník HA: 15.6.2020 (pondelok)
pre prvý ročník HA: 25.6.2020 (štvrtok)

Nástup žiakov na odbornú prax bude od stredy 17. - 30.6.2020,
vyučovanie v druhom až štvrtom ročníku sa končí 16.6.2020 (utorok).

Vydávanie vysvedčení:

Vysvedčenie za prvý polrok sa nevydáva,
žiakom sa 31.1.2020 (piatok) vydajú výpisy z katalógu.
Okrem maturantov sa za druhý polrok vydáva vysvedčenie
všetkým ročníkom 30.6.2020 (utorok).

Vianočná akadémia:
Spojená pre HA a SPŠP po imatrikuláciach 18.12.2019 (streda).
Spojená pre SŠŠ a Gymnázium po imatrikuláciach 19.12.2019 (štvrtok).

Divadelné predstavenie HA, SPŠP, ŠG:
marec 2020