Hotelova akademia Nitra
Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Školský rok 2017/2018:

Školské vyučovanie:

Školský rok sa začína 1.9.2017 a končí 31.8.2018.
Vyučovanie v prvom polroku sa začína 4.9.2017 (pondelok) slávnostným otvorením o 9:00 v spoločenskej hale a končí 31.1.2018 (streda). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 6.9.2017 (streda).
Vyučovanie v druhom polroku sa začína 1.2.2018 (štvrtok) a končí sa 29.6.2018 (piatok).

Školské prázdniny a voľné dni:

Jesenné prázdniny sa začínajú vo pondelok 30.10.2017 a končia v utorok 31.10.2017, vyučovanie sa začína vo štvrtok 2.11.2017.
Vianočné prázdniny sa začínajú v sobotu 23.12.2017 a končia sa vo piatok 5.1.2018, vyučovanie sa začína v pondelok 8.1.2018.
Polročné prázdniny sú v piatok 2.2.2018. Vyučovanie pokračuje v pondelok 5.2.2018.
Jarné prázdniny trvajú týždeň, ich termín na území Nitrianskeho, Bratislavského a Trnavského kraja je od 5.3. do 9.3.2018. Vyučovanie pokračuje v pondelok 12.3.2018.
Veľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 29.3.2018 a končia sa v utorok 3.4.2018, vyučovanie sa začína v stredu 4.4.2018.
Letné prázdniny sa začínajú v pondelok 2.7.2018 a končia sa 31.8.2018. Začiatok vyučovania po prázdninách je v pondelok 3.9.2018

Prijímacie pohovory:
sa uskutočnia v dvoch termínoch v máji 2018

Maturitné skúšky:

Mimoriadne skúšobné obdobie za školský rok 2016/2017:
- praktická forma internej časti maturitnej skúšky (PF IČ MS)
je v termíne 5. - 8.9.2017.
- ústna forma (ÚF IČ MS) je v stredu 20.9.2017.

Riadne skúšobné obdobie za školský rok 2017/2018
externá časť maturitnej skúšky (EČ MS) a písomná forma internej časti (PF IČ MS) budú:
- slovenský jazyk a literatúra - 13.3.2018 (utorok)
- anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky, taliansky jazyk - 14.3.2018
- matematika - 15.3.2018
Náhradný termín EČ MS a PF IČ MS je v utorok 10. - 13.4.2018
Praktická časť odbornej zložky (PČ OZ MS) - akcia
sa uskutoční v mesiacoch marec a apríl 2018.
Ústna forma internej časti (UF IČ MS) je 21. - 25.5.2018
Opravný termín PF IČ MS pre školský rok 2017/2018 bude 4.– 7.9.2018

Klasifikačné porady:

za prvý polrok: 25.1.2018 (štvrtok)
za druhý polrok: maturitné ročníky SŠ 10.5.2018 (štvrtok)
druhé až štvrté ročníky HA: 14.6.2018 (štvrtok)
prvý ročník HA: 26.6.2018 (utorok)

Nástup žiakov na odbornú prax bude (pondelok) od 18. - 29.6.2018,
vyučovanie v druhom až štvrtom ročníku sa končí 15.6.2018 (piatok).

Vydávanie vysvedčení:

Vysvedčenie za prvý polrok sa nevydáva,
žiakom sa 31.1.2018 (streda) vydajú výpisy z katalógu.
Okrem maturantov sa za druhý polrok vydáva vysvedčenie
všetkým ročníkom 29.6.2018 (piatok).

Vianočná akadémia:
Spojená pre HA a SPŠP po imatrikuláciach 19.12.2017 (utorok).
Pre ŠG 20.12.2017 (streda).

Divadelné predstavenie HA, SPŠP, ŠG:
marec 2018