Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Otvorenie šk. roka 2017/2018 - pondelok 4.9.2017

Riaditeľ školy a zástupkyňa pre Hotelovú akadémiu v príhovore privítali profesorov aj žiakov, predstavili nových pedagógov v novom školskom roku a zhodnotili výsledky uplynulého školského roka. Oboznámili žiakov s organizáciou školského roka a prvákov zadelili do jednotlivých tried.