Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Otvorenie šk. roka 2018/2019 - pondelok 3.9.2018

Riaditeľ školy a zástupkyňa pre Hotelovú akadémiu v príhovore privítali profesorov aj žiakov a zhodnotili výsledky uplynulého školského roka. Oboznámili žiakov s organizáciou školského roka a prvákov zadelili do jednotlivých tried.