Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Otvorenie šk. roka 2009/2010 - streda 2.9.2009

Vedenie školy v príhovore privítalo profesorov a žiakov v novom školskom roku a zhodnotilo výsledky uplynulého roka. Prváci boli zadelení do tried a absolvovali prehliadku školy. Žiaci dostali organizačné pokyny, rozvrh a boli oboznámení s vnútorným poriadkom školy.