Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Otvorenie šk. roka 2011/2012 - pondelok 5.9.2011

Vedenie školy v príhovore privítalo profesorov a žiakov v novom školskom roku a zhodnotilo výsledky uplynulého roka. Prváci boli zadelení do tried a absolvovali prehliadku školy. Žiaci dostali organizačné pokyny, rozvrh a boli oboznámení s vnútorným poriadkom školy.