Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Otvorenie šk. roka 2013/2014 - pondelok 2.9.2013

Riaditeľ školy a zástupkyňa pre Hotelovú akadémiu v príhovore privítali profesorov aj žiakov, predstavili nových pedagógov v novom školskom roku, zhodnotili výsledky uplynulého školského roka, oboznámili žiakov s organizáciou školského roka a fungovaním praxí v jednotlivých ročníkoch. Prváci boli zadelení do tried a absolvovali prehliadku priestorov školy. Žiakom bola pridelená trieda, dostali vyučovací rozvrh a boli oboznámení s vnútorným poriadkom školy.