Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Ples SPŠP - piatok 5.2.2010

Na organizovaní sa podielali žiaci V.A triedy vrámci praktickej maturitnej skúšky. Obsluhu tvorili žiaci HA.