Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Ples HA - piatok 10.2.2011

Na organizovaní sa podielali žiaci V.B triedy vrámci praktickej maturitnej skúšky.