Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Ples ŠG - piatok 17.2.2012

Na organizovaní sa podielali žiaci V.C triedy vrámci praktickej maturitnej skúšky. Spestrením bol program, tombola a vyhlasovanie najúspešnejšieho športovca roka.