Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Kritériá pre prijímanie žiakov na študijný odbor 6323 K
hotelová akadémia pre školský rok 2022/2023

Pre tlač - dokument formátu PDF - 1 strana A4