Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Beseda s ministrom školstva - pondelok 22.11.2010

22. novembra 2010 navštívil v rámci výjazdového rokovania minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca mesto Nitra. V priestoroch Spojenej školy sa stretol so študentmi a potom sa presunul na pôdu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. S jej rektorom prof. RNDr. Liborom Vozárom, CSc., diskutoval o možnostiach uplatnenia absolventov vysokých škôl v meste Nitra.