Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Prednáška pre maturantov - štvrtok 9.2.2012

Ing. Gališinová z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra informovala maturantov o možnostiach uplatnenia sa po skončení školy. Žiaci dostali odporúčania pre orientáciu na trhu práce, pri hľadaní VŠ alebo uplatnení sa v súkromnom podnikaní po ukončení strednej školy.