Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Prednáška o EÚ a Európskej komisii - utorok 18.10.2016

V utorok sa v Nitre uskutočnilo stretnutie siete európskeho magisterského štúdia prekladateľstva (European Master's in Translation – EMT). Pri príležitosti slovenského predsedníctva Rady EÚ hostila toto stretnutie siete Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Konferenciu otváral pán Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ktorý sa v rámci výberovej prednášky stretol aj s našimi žiakmi.
V zborovni školy žiakom piateho ročníka HA predstavil prácu Európskej komisie a súčasné kľúčové problémy EU. Zdôrazňoval tiež, že byť predsedníckou krajinou v Rade Európskej únie je veľkou príležitosť nielen pre zviditeľnenie krajiny v Európe i vo svete, ale aj pre potvrdenie toho, že Slovensko je súčasťou jadra európskej integrácie a konštruktívnym členom Únie. Žiakov vyzval, aby sa zapojili do diskusie, kde zbiera nápady pre doplnenie pripravovaného zborníka o EÚ pre mladých na Slovensku.