Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Pásmo prednášok - streda 26.10.2016

Spoločnosť ACET SR z Púchova zabezpečila pre žiakov Spojenej školy odborné dvojhodinové prednášky na témy: výchova k manželstvu a rodičovstvu, drogové závislosti a domáce násilie.