Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Roadshow - streda 31.1.2018

Študenti IV.B a IV.C HA sa zúčastnili v PKO Roadshow „Kam na vysokú“ a „Kam po strednej“, na ktorej sa prezentovali slovenské a niektoré zahraničné vysoké školy a tiež niektoré firmy ako potenciálni zamestnávatelia budúcich absolventov SŠ. Táto prezentačná dvojvýstava organizovaná Národným kariérnym centrom sa stretla u zúčastnených študentov s pozitívnym ohlasom. Študenti počas jej návštevy získali z prvej ruky všetky podstatné informácie o možnostiach ďalšieho štúdia a v rámci diskusie im boli zodpovedané všetky otázky, ktoré ich zaujímali. Oboznámili sa tak s ponukou jednotlivých študijných programov VŠ a tiež s pracovnými pozíciami, ktoré ponúka v súčasnosti trh práce.