Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Stretnutie žiakov školy so zástupcami Swiss School of Tourism and Hospitality - streda 4.2.2009

Stretnutia sa zúčastnili žiaci tretieho, štvrtého a piateho ročníka HA, ktorí majú záujem o prax vo Švajčiarsku a žiaci ktorí na praxi vo Švajčiarsku už boli. Zo Švajčiarska k nám prišiel riaditeľ školy v Chure Marc Etienne Gartmann a pani Jacqueline Kühbacher - manažérka praxe v sprievode riaditeľa Slovensko-švajčiarskeho združenia pre rozvoj CR v Banskej Bystrici prof. Ing. Peter Patúš, PhD. Komunikácia bola v nemeckom jazyku a žiaci sa zaujímali o podmienky praxe v gastronomických zariadeniach vo Švajčiarsku, o výmenu skúseností a o nové možnosti spolupráce. Otázky maturantov sa týkali aj ďalšieho štúdia na hotelovej škole v meste Chur. Atmosféra bola priateľská a prispela k upevneniu dobrých partnerských vzťahov medzi oboma školami.