Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Odborný seminár - (piatok) 6.11.2009

Žiaci z viacerých tried sa zúčastnili seminára s odborníkmi v gastronómii. Ich rady sa týkali nielen prípravy pokrmov a ich atraktívnej úpravy, ale aj aktuálnych trendov na Slovensku a v zahraničí. Osobnosti ako Milan Poloha z hotela Zlatý Dukát, Mário Dani z hotela Zlatý Kľúčik alebo Jaroslav Židek (kuchár roka 2009) z hotela Erdody Palác, ukázali žiakom aj praktické činnosti vo výrobnom stredisku hotela Zlatý Kľúčik, kde sa seminár konal.