Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Beseda - štvrtok 3.6.2010

Žiaci sa zúčastnili besedy s predsedom NR SR Pavlom Paškom na tému politický systém na Slovensku.