Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Beseda - pondelok 7.6.2010

Žiaci sa zúčastnili besedy s poslancom Ivanom Miklošom, ktorý analyzoval súčasnú ekonomickú situáciu na Slovensku a ochotne odpovedal na otázky.