Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Zoznam prijatých uchádzačov a zápis do I. ročníka

Zoznam prijatých uchádzačov - dokument formátu pdf

1. Zápis vykoná osobne zákonný zástupca žiaka, ktorý si so sebou prinesie zápisný lístok, ktorý mu vydajú na príslušnej základnej škole.

2. Zápis prijatých žiakov sa uskutoční na sekretariáte riaditeľa školy v dňoch: 20.05.2019 od 8:00 do 17:00 a 21.05.2019 od 8:00 do 17:00.

3. Rozhodnutie o prijatí na štúdium bude vydané osobne pri zápise, nie je potrebné čakať na jeho doručenie poštou.

4. Ak sa zákonný zástupca v uvedených dňoch nemôže zúčastniť zápisu, oznámi túto skutočnosť na tel. čísle: 037/6533885, 0903 284 812, zápisný lístok pošle poštou na adresu školy (Spojená škola – Hotelová akadémia, Slančíkovej 2, 950 50 Nitra) a rozhodnutie o prijatí mu bude zaslané poštou.

5. Voľné miesta budú ponúknuté ďalším uchádzačom telefonicky od 22.05.2019.