Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Recepcie 2. ročník, utorok 31.3. - 2.4.2009

Forma slávnostného stolovania bola recepcia s tematikou Zdravej výživy. Každú z troch recepcii manažovali žiaci piateho ročníka. Druháci mali možnosť uplatniť svoje doterajšie vedomosti o slávnostnom stolovaní v reálnej praxi a v stanovenom čase päť hodín mali organizovať pracovné činnosti v požadovanej kvalite. Krátku prednášku k téme predniesla zúčastneným Ing. Soňa Petrová a MVDr. Ľubomír Lopašovský.

Ing. Soňa Petrová žiačky 5.C