Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Recepcia II.A - utorok 13.4.2010

Forma slávnostného stolovania bola recepcia s tematikou zdravej výživy. Žiaci II.A mali možnosť uplatniť svoje doterajšie vedomosti o slávnostnom stolovaní v reálnej praxi a v stanovenom čase päť hodín mali organizovať pracovné činnosti v požadovanej kvalite. Recepcia sa začala po zhodnotení práce odbornými vyučujúcimi o 14.00 h. Prednášku k téme predniesla zúčastneným Ing. Zdenka Hamadová. Žiaci II.A si pripravili krátky program v podobe orientálneho tanca a hry na klaviri. Podujatie manažovali žiačky v.A triedy.