Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Recepcia II.C - piatok 30.4.2010

Forma slávnostného stolovania bola recepcia s tematikou zdravej výživy. Žiaci II.C mali možnosť uplatniť svoje doterajšie vedomosti o slávnostnom stolovaní v reálnej praxi a v stanovenom čase päť hodín mali organizovať pracovné činnosti v požadovanej kvalite. Recepcia sa začala po zhodnotení práce odbornými vyučujúcimi. Prednášku k téme predniesol zúčastneným Ing. Lopašovský. Žiaci II.C si pripravili krátky program na spríjemnenie atmosféry. Podujatie manažovali žiačky V.C triedy.