Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Recepcia II.A - štvrtok 14.4.2011

Forma slávnostného stolovania bola recepcia s tematikou zdravej výživy. Žiaci II.A mali možnosť uplatniť svoje doterajšie vedomosti o slávnostnom stolovaní v reálnej praxi a v stanovenom čase päť hodín mali organizovať pracovné činnosti v požadovanej kvalite. Recepcia sa začala po zhodnotení práce odbornými vyučujúcimi. Hostí privítal zástupca Ing. Libor Kabát a prednášku k téme predniesol zúčastneným MUDr. Peter Chlebo, PhD. z Katedry výživy ľudí z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre. Podujatie manažovali žiaci V.A triedy.