Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Rotary klub

Prvý Rotary klub na svete bol založený v Chicagu 23. februára 1905 advokátom Paulom P. Harrisom. Jeho cieľom bolo vytvoriť v profesionálnom klube priateľskú atmosféru, ktorú zažil v mladosti v malom meste. Názov „Rotary“ bol odvodený z počiatočného rotovania miesta stretávania v sídlach firiem a inštitúcií jednotlivých členov.
Popularita Rotary rástla. Počas prvých desiatich rokov vznikli kluby v celých Spojených štátoch amerických a v Kanade a v roku 1921 už boli Rotary kluby vytvorené na šiestich kontinentoch. Názov Rotary International vznikol o rok neskôr. Poslanie sa rozrástlo nad rámec profesijných a sociálnych záujmov členov klubov.
Rotariáni začali združovať finančné zdroje, začali prispievať a uplatňovať svoje schopnosti v oblasti pomoci ľuďom v núdzi. Oddanosť tomuto ideálu najlepšie charakterizuje motto Rotary International: Service Above Self (Služba bez ohľadu na seba). V júli 1925 malo Rotary viac ako 2-tisíc klubov s približne 108-tisíc členmi. Rotary kluby do svojich radov prijali mnohé významné osobnosti. Rotariánmi boli napríklad spisovateľ Thomas Mann, diplomat Carlos P. Romulo, humanista Albert Schweitzer, skladateľ Jean Sibelius, ale aj významní politici či prezidenti viacerých krajín.

V roku 1932 rotarián Herbert J. Taylor vytvoril etický kódex, ktorý o 11 rokov neskôr Rotary prijal ako štyri otázky, ktoré sa dodnes používajú pri prijímaní nových členov. Boli preložené do viac ako 100 jazykov.
Počas druhej svetovej vojny veľa klubov prerušilo svoju činnosť. Viaceré kluby napriek tomu intenzívne poskytovali pomoc obetiam vojny. V roku 1942 rotariáni navrhli zvolať konferenciu na podporu medzinárodnej vzdelávacej a kultúrnej výmeny, čo bolo inšpiráciou pre založenie UNESCO. V roku 1945 boli rotariáni členmi delegácií konferencií charty OSN. Prácu Rotary v tom čase ocenil aj Winston Churchill.

Neskôr členovia Rotary svoju službu zamerali na naliehavé spoločenské výzvy, ako boli boj proti nebezpečným chorobám, hladu, negramotnosti a tiež ochrana životného prostredia, ochrana detí a podobne.
Rotary International je kreatívne spoločenstvo s vysokým synergickým potenciálom. Má celosvetovú pôsobnosť a je to nepolitické, národnostne a nábožensky tolerantné združenie. Podporuje rozvoj regiónu, v ktorom pôsobí. V Rotary kluboch sa združujú na základe vopred daných zásad špičkoví odborníci z rôznych profesií. Rotary ponúka členom kultivovaný životný štýl v zmysle ich osobných záujmov, priateľské vzťahy a možnosti ďalšieho rozvoja osobnosti. Rotary svojimi nezištnými záujmami pozitívne ovplyvňuje komunitu, v ktorej pôsobí.

V roku 1989 sa organizácia rozhodla prijať do klubov aj ženy. Dnes sú ženy neoddeliteľnou súčasťou Rotary. Po páde Berlínskeho múru a rozpade Sovietskeho zväzu sa začali obnovovať alebo vznikať nové kluby v regióne strednej a východnej Európy.
Viac ako storočie po tom, ako Paul P. Harris a jeho priatelia vytvorili prvý klub, sú rotariáni hrdí na svoju históriu. Dnes je vo viac ako 200 krajinách po celom svete 32 000 Rotary klubov, v ktorých je viac ako 1 200 000 členov.

Prví rotariáni (zľava) Gustavus Loehr, Silvester Schiele, Hiram Shorey a Paul P. Harris.

Výmenní študenti:
  • Prostredníctvom Rotary klubu bola v školskom roku 2014/2015 na Hotelovej akadémii na študijnom pobyte žiačka z Mexika Dibany Ramírez Alpuche, ktorá celý školský rok patrila do kolektívu II.B triedy
  • Prostredníctvom Rotary klubu bola v školskom roku 2013/2014 na Hotelovej akadémii na študijnom pobyte žiačka z Venezuely Victoria Pérez Sanchez, ktorá celý školský rok patrila do kolektívu II.C triedy
  • V rámci činnosti klubu majú skúsenosti so štúdiom na Hotelovej akadémií aj študenti z iných krajín