Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Rozlúčka s maturantmi - piatok 12.5.2017

Maturantom sa prihovoril za vedenie školy riaditeľ Mgr. Jaroslav Maček aj mladší spolužiaci. Úspešní žiaci boli ocenení za výborné študijné výsledky alebo úspešnú reprezentáciu školy na súťažiach. Zaznela študentská hymna Gaudeamus igitur, ktorú si aj bývalí žiaci s radosťou vždy pripomínajú na pravidelných spoločných stretávkach organizovaných školou v mesiacoch máj a jún. Príprava podujatia bola výsledkom práce profesoriek Mgr. Moravcovej a PhDr. Šimkovej. Ad revidendum 2022.