Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Rozlúčka s maturantmi - štvrtok 7.5.2009

Žiakom piateho ročníka sa prihovoril za vedenie školy riaditeľ Mgr. Jaroslav Maček a spolužiaci z nižších ročníkov, ktorí si pripravili krátky program. Úspešní žiaci boli ocenení knižnou odmenou. Zaznela študentská hymna Gaudeamus igitur, ktorú si bývalí žiaci s radosťou vždy pripomínajú na spoločných stretávkach po 5, 10 a viac rokoch. Ad revidendum 2014.