Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Rozlúčka s maturantmi - piatok 6.5.2011

Žiakom piateho ročníka sa prihovoril za vedenie školy riaditeľ Mgr. Jaroslav Maček a spolužiaci z nižších ročníkov. Úspešní žiaci boli ocenení knižnou odmenou podľa vlastného výberu. Zaznela študentská hymna Gaudeamus igitur, ktorú si bývalí žiaci s radosťou vždy pripomínajú na spoločných stretávkach organizovaných školou. Ad revidendum 2016.