Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Rozlúčka s maturantmi - piatok 11.5.2012

Žiakom piateho ročníka sa prihovoril za vedenie školy riaditeľ Mgr. Jaroslav Maček a spolužiaci z nižších ročníkov. Úspešní žiaci boli ocenení knižnou odmenou za výborné študijné výsledky alebo úspešnú reprezentáciu školy na súťažiach. Zaznela študentská hymna Gaudeamus igitur, ktorú si bývalí žiaci s radosťou vždy pripomínajú na pravidelných spoločných stretávkach organizovaných školou v mesiacoch máj a jún. Ad revidendum 2017.