Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

ŠKOLSKÝ ČASOPIS S3GA

Časopis S3GA vyšiel prvýkrát v roku 2001 a odvtedy sa stal tradičnou súčasťou našich troch škôl, ktoré zastupuje a reprezentuje. Na jeho tvorbe sa spoločne podieľajú študenti a profesori Strednej priemyselnej školy potravinárskej, Hotelovej akadémie a Športového gymnázia v Nitre.

Školský časopis S3GA vychádza v náklade 1300 ks väčšinou trikrát do roka. Cena jedného výtlačku je 40 €. Redakčná rada je tvorená študentmi, ktorí sú vedení profesormi PhDr. Janou Šimkovou a PaedDr. Ivanom Rajtárom.

Cieľom S3Gy je rozvíjať a upevňovať vzťahy medzi študentmi všetkých troch škôl a poskytovať priestor pre ďalšiu realizáciu študentov i profesorov. Časopis zachytáva školský život a aktivity s ním súvisiace a tiež rôzne zaujímavosti z blízkeho okolia. Má široký spektrálny záber, pretože sa v ňom dá nájsť všetko od súťaží, exkurzií a praxí, na ktorých sa študenti zúčastnili, cez hudobné, športové, umelecké a zábavné rubriky, až po literárnu a výtvarnú tvorbu našich študentov a mnohé iné.

S3GA je vždy plná nových inšpiratívnych rozhovorov s rôznymi zaujímavými osobnosťami z prostredia školy aj mimo nej, no a nakoniec je tu ešte (študentskou obcou veľmi obľúbená) rubrika s odkazmi. Napriek tomu, že na tvorbe časopisu sa podieľajú študenti i profesori, časopis si zachováva študentskú tvár.

K úspechom patrí nejedno ocenenie na uznávanej súťaži stredoškolských časopisov Štúrovo pero.