Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

ŠTÚROVO PERO 2007

V dňoch 18.4. - 19.4.2008 sa vo Zvolene konala celoslovenská súťaž stredoškolských a vysokoškolských časopisov "Štúrovo pero 2007". Toho roku sa jej zúčastnilo 94 periodík z celého Slovenska. Súťaž otvoril podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Súčasťou súťaže boli workshopy a tlačovky so známymi osobnosťami z mediálnej brandže.

Šéfredaktorka časopisu Spojenej školy Andrea Szabová na víťazstvo reaguje nasledovne: "Teší nás, že spomedzi stovky časopisov práve náš časopis S3GA získal 3.miesto v hlavnej súťaži. Jedno zo špeciálnych ocenení získala i pani profesorka PhDr.Jana Šimková - cenu od ministra školstva za citlivé usmerňovanie študentov časopisu S3GA. Porota ocenila najmä študentské invenčné videnie sveta a tematické zameranie nášho časopisu na život žiakov, kde práve časopis školy zohráva jedinečnú integrujúcu funkciu, nakoľko spojenú školu tvoria tri školy.

Prvý deň sa odohrávali semináre, ktoré viedli porotcovia Mgr. Pavol Vitko, Mgr. Patrik Herman a Doc. Ján Sand. Rozoberali sme štruktúru jednotlivých časopisov od grafiky cez obsah až po celkový dizajn. Jedným z mnohých hostí bol i Henrich Krejča, s ktorým sa konala tlačovka o všeobecnom význame multimédií. Na druhý deň k nám zavítal poslanec Európskeho parlamentu Vladimír Maňka, ktorý venoval desiatim zástupcom najlepších časopisov, teda i nám osobitnú cenu - návštevu Európskeho parlamentu v Bruseli, na ktorú sa už veľmi teším. Za časopis S3GA sme odchádzali s predsavzatím, že naše napredovanie bude z roka na rok lepšie a dynamickejšie."