Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Cassovia Cup 2009 - štvrtok 2.4.2009

Na barmanskej súťaži v Košiciach úspešne reprezentovali Hotelovú akadémiu Nitra Michal Píri z 3.A a Lukáš Jánošík zo 4.A. Michal Píri obsadil 3.miesto.