Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Školské kolo geografickej olympiády - streda 24.2.2010

Na školskom kole geografickej olympiády prebiehali prezentácie žiackych prác v príjemnej pracovnej atmosfére. Následne v Zlatých Moravciach na krajskom kole geografickej olympiády našu školu úspešne reprezentovala žiačka Dominika Morvaiová. Umiestnila sa na 3. mieste.